Uppsala Högar från Matsgården
67 x 45 cm (82 x 62 cm).
Original litography 280 sheets.
Color  7.